Het doel van PMT is het wegnemen of verminderen van klachten. Tijdens de behandeling worden  er sport, spel en lichaamsgerichte activiteiten gebruikt om inzicht te krijgen in uw problemen en het tot stand brengen van gedragsveranderingen om problemen te helpen op te lossen of te verminderen.
Tijdens de activiteiten gaat het om het ontwikkelen van vaardigheden, het experimenteren met gevoelens en ander gedrag door gebruik te maken van het bewegen. Bijvoorbeeld het omgaan met agressie, leren samenwerken/-spelen, leren ontspannen, leren om impulsen te beheersen en leren om je emoties te uiten.
Bij PMT gaat het vooral om het opdoen van ervaringen welke aansluiten bij het dagelijks leven van de cliënt. Naast de ervaringen binnen PMT zal de ook het geleerde in zijn dagelijks leven moeten gaan oefenen en toepassen.

 

Pro Move Therapie bied verschillende behandelingen aan om zo goed mogelijk aan te sluiten op de hulpvraag. 

Behandelingen die worden aangeboden:

- Individuele behandeling

- Systemische PMT behandeling

- Runningtherapie 

Individuele therapie:

Individuele therapie: 

Individuele behandeling is vaak de behandeling waar mee gestart wordt. Op deze manier kan de client gericht aan zijn eigen doelen werken en worden de activiteiten hier volledig op aangesloten. Daarnaast kan er op deze manier gerichte behandeling worden aangeboden op situaties die in de week ervoor zijn gebeurd. Voor kinderen kan dit zijn wat er bijvoorbeeld op school is gebeurd wanneer client verloor tijdens de gymles of juist thuis. Bij volwassenen gaat de client ook thuis en/of op werk oefenen met het geleerde tijdens de sessie waarna er de volgende sessie weer verder op gebouwd kan worden. 

Benieuwd naar voorbeelden van oefeningen en hoe dit dan gaat? klik hier.

 

 

Systemische PMT behandeling

Systemische PMT behandeling:

Soms zal er vanaf start meteen kunnen beginnen met een systemische behandeling. Dit kan wanneer er dingen in een relatie niet soepel lopen of als er veel conflicten zijn binnen een gezien. 

Meestal begint het echter met individuele therapie wat vervolgens uit kan groeien naar systemische therapie. Als 1 persoon dingen leert en veranderd heeft dit invloed op het hele systeem. Ook het systeem moet vaak leren hoe met deze nieuwe situatie om te gaan en zo gaat het hele systeem dezelfde 'taal' leren. 

 

Runningtherapie

Therapeut heeft ook de opleiding gedaan tot runningtherapeut. In sommige gevallen is er een combinatie van en een PMT behandeling en runningtherapie. De kern van de Runningtherapie is het gebruik van hardlopen om de psychische conditie te verbeteren. Wanneer je bijvoorbeeld last hebt van somberheid, lusteloosheid, stress of andere psychische klachten, dan helpt regelmatig (hard-)lopen om deze klachten structureel te verminderen. Bij runningtherapie staat ademhaling en een rustige hartslag centraal. Bij veel klachten staat het lichaam altijd 'aan' doordat de hartslag bijvoorbeeld bij spanning altijd hoog is. Bij runningtherapie zal het lichaam geleerd worden om ook actief te kunnen zijn met een lage hartslag.