voorbeeld activiteit: 

Activiteit 1 (foto 1 & 2): Spel zonder regels wat uiteindelijk bunker trefbal werd (spel zond.er regels begint met een hoepel waarin je moet staan om iets toe te voegen of aan te passen en verder is er nog niks. Dit moet gezamenlijk gevormd gaan worden en dat werd in dit geval bunker trefbal).

Doel: Leren communiceren van ideeën, wensen, behoefte en grenzen + verbeteren zelfvertrouwen.

Therapeut: geïnteresseerd in ideeën maar terughoudend in het bedenken om zo client de ruimte en tijd te geven om met ideeën te komen en te verwoorden. 

Client: Gaf een goed gevoel en veel succes ervaringen om ideeën te verzinnen, kenbaar te maken aan therapeut en om vervolgens allerlei aanpassingen te maken om het spel zo leuk en goed mogelijk te laten verlopen.

 

Activiteit 2 (foto 3 & 4): Bouw een 'brug' waar je zelf over heen kan lopen (elk materiaal mag 1 keer gebruikt worden en maximaal 2 meter lang zijn)

Doel: hulp vragen & Inzien/ervaren dat een proces uit veel stappen bestaat zowel groot als klein en dat elke stap er 1 is om verder te kunnen komen (acceptatie).

Therapeut: Letterlijk op handen gaan zitten en wachten tot de client om hulp vraagt + door middel van vragen stellen de link leggen naar haar eigen proces en de stappen die de brug laat zien linken aan de stappen van haar proces. 

Client: Zelf actief aan het bouwen en in haar geval lukte het om hulp te vragen bij zware materialen. Het doel achter de activiteit was tijdens het bouwen niet helder maar nadat therapeut vragen is gaan stellen richting haar eigen proces was het heel herkenbaar voor client. Client is geneigd om alleen te kijken naar het resultaat als ze aan de overkant is. 

 

Activiteit 3 (foto 5): Gehandboeid los kunnen komen van elkaar (systemische oefening)

Doel: Samenwerken, elkaar aan het woord laten en met zijn allen afstemmen.

Therapeut: Voornamelijk op de achtergrond. Tussendoor inbreng hebben als bijvoorbeeld iemand veel of juist niet aan het woord is en benoemen wat therapeut ziet (plezier, wel of geen afstemming end).

Cliënten: Ervaren hoe het gaat wanneer er samen een doel behaald moet worden en wat voor rol iedereen aanneemt. Daarnaast ook het ervaren dat ze met zijn allen plezier kunnen hebben.

 

Andere foto's zijn weer hele andere activiteiten die gedaan kunnen worden. Korte uitleg hiervan zal binnenkort volgen.