Betalingen en vergoedingen:

Therapeut stuurt aan het begin van de maand een factuur met daarop de datum en kosten (zoals vooraf is afgesproken) van de maand ervoor. Deze kunt u wanneer mogelijk zelf indienen bij uw zorgverzekering of PGB. 

 

De kosten van de therapie worden door verschillende zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de vorm van verzekering (aanvullende pakketten). Klik hier om meer informatie te vinden over de zorgverzekeraars die PMT geheel of gedeeltelijk vergoeden. 

Mijn advies is hierover contact op te nemen uw zorgverzekeraar of dat van uw zoon/ dochter en daarbij te vermelden dat de therapeut is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

Ook het Persoons Gebonden Budget (PGB) biedt in veel gevallen mogelijkheden om de behandeling te vergoeden. Voor vragen over vergoedingen kunt u uiteraard contact opnemen.

 

 

Kwaliteit vaktherapeut:

De behandeling zal ten alle tijden worden aangeboden door een therapeut die aan de kwaliteit eisen voldoet van zowel de vakbond van vaktherapeuten (FVB) als de nederlandse federatie gezonsheidszorg (NFG).  Om aan de kwaliteitseisen te voldoen moet therapeut bijvoorbeeld voldoende bij en na scholing volgen en intervisie volgen.

 

Vakbonden waar therapeut lid van is: 
Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische therapie (NVPMT) lidmaatschap nummer: 105909
Vaktherapeut Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) lidmaatschap nummer: 105909
Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) registratie nummer: 1010005909
Nederlandse federatie gezondheidszorg (NFG) registratie nummer: 9615
Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg (RBCZ) registratie nummer: 170978R

 

De praktijk voldoet aan de voorwaarden voor de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Dit betekent dat er een klachtenprocedure is, therapeut is aangesloten bij een Geschilleninstantie (via het NIBIG of via NFG) en er indien nodig een klachtenfunctionaris beschikbaar is (ook via het NIBIG of via de NFG).

 

AGB-code:90-049262
AGB praktijk: 90-(0)57693